راه اندازی موتور آسنکرون (القایی) با اتصال چپگرد و راستگرد دائم

گاهی نیاز است تا جهت چرخش موتور به صورت یک یا چند لحظه عوض شود و دوباره به حالت عادی برگردد.برای رسیدن به این مقصود معمولا مدار نه تنها باید موتور را به صورت دائم راه اندازی کند بلکه باید توانایی راه اندازی موتور را به صورت لحظه ای هم دارا باشد.بنابر این در روش پیش رو این مهم به سهولت انجام می پذیرد.به نحوی که جهت گردش موتور هم به صورت دائمی و هم به صورت لحظه ای قابل تغییر است،همچنین حفاظت سیستم نیز به نحو کامل رعایت شده است.شکل مدار قدرت و فرمان روش راه اندازی موتور با اتصال چپگرد – راستگرد دائم و لحظه ای در زیر آورده شده است. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.دراینمطلببه بررسی راه اندازی موتور آسنکرون می پردازیم.
راه اندازی موتور آسنکرون (القایی) با اتصال چپگرد و راستگرد دائم و لحظهای ،با حفاظت کامل

نحوه عملکرد مدار راه اندازی فوق

در این مدار از دو کنتاکتور برای جهت چرخش راستگرد و چپگرد،یک شستی استاپ و چهار عدد شستی استاپ ستارت استفاده شده است.همانطور که از شکل پیداست کلید شستی استاپ s1 برای قطع جریان کل سیستم در هر لحظه مورد استفاده قرار می گیرد.برای روشن کردن موتور به صورت راستگرد دو انتخاب وجود خواهد داشت.اگر نیاز باشد موتور به صورت دائم کار کند باید از کلید شستی s2 استفاده کرد،اگر نیاز باشد موتور به صورت لحظه ای کار کند باید از کلید شستی s3 استفاده شود.

حال برای روشن کردن جهت چپگرد نیز به همین صورت میتوان عمل کرد.یعنی از کلید شستی s4 برای کارکرد موتور به صورت دائم و از کلید s5 برای کارکرد موتور به صورت لحظه ای می توان استفاده کرد. این روش قادر به تغییر جهت چرخش موتور به صورت سریع نمی باشد و حتما قبل از تغییر جهت باید موتور را متوقف کرد.همچنین این روش دارای حفاظت کامل است و حتی در صورتی که کلید های شستی مربوط به جهت چرخش های متفاوت نیز با یکدیگر فشار داده شوند اتصال کوتاه به وجود نخواهد آمد.مدار قدرت این نوع راه اندازی نیز به صورتی است که هر کدام از کنتاکتور ها مسئول تغذیه موتور با یکی از توالی های مثبت یا منفی هستند.

کاربرد راه اندازی موتور آسنکرون با اتصال دائم لحظه ای  چپگرد راست گرد

گاهی اوقات نیاز است تا در یک خط تولید پروسه برای بازرسی برای مدتی کم متوقف شده و به عقب برگردانده شود و دوباره کار دائمی خود را از سر بگیرد،در این گونه مواقع انجام این امر با استفاده از روش فوق میسر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *