راه اندازی سه موتور آسنکرون به صورت ترتیبی ،یکی پس از دیگری،کنترل از یک نقطه

سه موتور آسنکرون به صورت ترتیبی: به منظور راه اندازی سه الکترو موتور آسنکرون به صورتی که توسط یک کابل از خط اصلی تغذیه شده و بتوان آنها را تک تک راه اندازی کرد میتوان از روش گفته شده در این مبحث استفاده کرد.راه اندازی سه موتور به صورت یکی پس از دیگری در مواردی استفاده میشود که راه اندازی هر موتور تنها زمانی مجاز باشد که موتور قبلی روشن شده باشد در غیر این صورت روشن نخواهد شد.این متد هنگامی مورد توجه قرار میگیرد که به عنوان مثال در یک خط تولید عملکرد هر قسمت در صورتی مجاز اشد که قسمت های قبل کارشان را انجام داده باشند.در ادامه شکل مدار فرمان و قدرت این نوع راه اندازی آورده شده است.این مدار از جمله سرفصل های کلاس آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.راه اندازی سه موتور آسنکرون به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری،کنترل از یک نقطه

نحوه عملکرد مدار فرمان و قدرت راه اندازی سه موتور به صورت یکی پس از دیگری

راه اندازی با این روش به سه عدد کنتاکتور،یک شستی استاپ و سه عدد شستی استارت نیازمند است.هر موتور برای راه اندازی به یکی از کنتاکتور ها به صورت جداگانه نیاز دارد.از کلید شستی استاپs1 میتوان برای موتقف ساختن هر سه موتور در هر لحظه استفاده کرد.برای شروع فرآیند باید از شستی استارت s2 استفاده کرد.با فشردن این شستی پایه A1 کنتاکتور K1 برقدار شده، موتور اول شروع به کار می کند و تیغه های 13,14 کنتاکتور k1 بسته می شوند.از این پس می توان با فشردن شستی استارت s3 موتور دوم را روشن کرد اما هنوز موتور سوم را نمی توان روشن کرد.با زدن شستی s3 و روشن شدن موتور دوم تیغه های 13,14 کنتاکتور k2 بسته شده و می توان موتور سوم را نیز روشن کرد.با زدن شستی s4 موتور سوم نیز روشن شده و هر سه موتور با هم کار میکنند.

کاربرد راه اندازی سه موتور به صورت یکی پس از دیگری

فرض کنیم خط تولیدی نیازمند آن است تا فرآیند به صورت مرحله به مرحله پیش برود.یعنی یک مرحله در صورتی اجرا شود که مرحله قبل اجرا شده باشد.در این صورت میتوان از روش راه اندازی سه موتور به صورت یکی پس از دیگری استفاده کرد.

راه اندازی سه الکترو موتور آسنکرون به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری،اتوماتیک

در صعنت بسیار پیش میاید که مجبور شویم موتور هارا طوری روشن کنیم که حتما قبل از روشن شدی موتور فعلی،موتور قبلی روشن شده باشد.روش های مختلف کنترلی برای انجام گرفتن این امر مانند اتفاده از تجهیزات گرانقیمت PLC و … مجود دارد.اما برای آنکه با هزینه ای بسیار کمتر،برپایی و نگهداری آسانتر این امر محقق شود میتوان به راحتی با استفاده از کنتاکتور و تایمر استفاده کرد.در شکل پایین مدار فرمان و قدرت راه اندازی سه موتور به صورت یکی پس از دیگری با استفاده از رله تاخیر زمانی آورده شده است.در ادامه به توضیح عملکرد آن خواهیم پرداخت.

نحوه عملکرد مدار قدرت و فرمان راه اندازی سه موتور به صورت یکی پس از دیگری اتوماتیک

در انی روش از سه کنتاکتور،دو رله تاخیر زمانی،یک شستی استاپ و یک شستی استارت استفاده شده اند.هر یک از کنتاکتور ها وظیفه تغذیه یکی از الکترو موتور ها را بر عهده دارند.فشردن کلید شستی استپ  s1موجب قطع کامل مدار و توقف هر سه موتور می شود.برای شروع فرآیند از کلید شستی استارت s2 استفاده می شود.با فشردن این شستی کنتاکتور k1 موتور اول را روشن می کند همچنین تیغه های 13,14 آن بسته شده و باعث برق دار شدن تایمر k4 می شوند.از این پس تایمر k4 شروع به زمانگیری کرده و پس از گذشتن مدت زمان از پیش تعیین شده تیغه های 13,14 آن بسته میشوند.با بسته شدن این تیغه های کنتاکتور k2 موتور دوم را روشن کرده،تایمر k4 را خاموش و تایمر k5 را نیز برق دار می کند.این تایمر زمانگیری را شروع کرده و پس از گذشت مدت زمان از پیش تعیین شده تیغه های 13,14 خود را می بندد.با بسته شدن این تیغه ها کنتاکتور k3 برق دار شده و موتور سوم را روشن میکند.همچنین این کنتاکتور مسیر جریان تایمر k5  را نیز قطع می کند.

کاربرد سه موتور آسنکرون به صورت ترتیبی اتوماتیک

اگر نیاز باشد در یک پروسه سه قسمتی،هر قسمت پس از گرم شدن یک قسمت شروع به کار کند می توان از این گونه راه اندازی استفاده کرد.در ضمن در این نوع راه اندازی نیازی به نظارت اپراتور برای استارت قسمت های بعدی نیست.

منبع

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.