راه اندازی سه موتور آسنکرون با یک استارت و استاپ های جداگانه

در بسیاری مواقع پیش می آید که برای شروع پروسه در یک کارگاه صنعتی اپراتور با زدن تنها یک کلید همه دستگاه ها را روشن می کند.این نوع راه اندازی بسیار کاربردی بوده و حجم کاری اپراتور را کاهش می دهد.البته این نوع راه اندازی مختص سه عدد موتور نیست و میتوان تعداد بیشتری از موتور ها هم با این روش راه اندازی کرد.نکته قابل توجه در این روش آن است که هم می توان موتور ها را با هم خاموش کرد و هم قابلیت خاموش شدن به صورت تک تک را دارا هستن.شکل مدار فرمان و قدرت این نوع راه اندازی در ادامه آورده شده است.این مدار از جمله سرفصل های کلاس  آموزش تابلو برق صنعتی  می باشد.
راه اندازی سه موتور آسنکرون با یک استارت و استاپ های جداگانه

تشریح نحوه عملکرد راه اندازی سه موتور با یک استارت و چند استاپ

همانطور که از شکل پیداست این نوع راه اندازی به چهار عدد کنتاکتور،یک کلید شستی استارت و چهار کلید شستی استاپ دارد.هر کدام از موتور ها برای راه اندازی به یک کنتاکتور نیاز دارند.کنتاکتور چهارم در وقعا تنها نقش کنترلی داشته و سه کنتاکتور دیگر را به صورت هماهنگ با هم روشن میکند. شستی استاپ s1 می تواند همه موتور ها را با هم و در یک زمان خاموش کند.برای شروع فرآیند که شامل استارت هر سه موتور می شود باید کلید شستی استارت s2 را فشار داد.با فشار دادن این شستی تیغه های 13,14 کنتاکتور کنترلی بسته شده و باعث می شود به طور همزمان هر سه کنتاکتور اصلی برق دار شوند.بنابر این هر سه موتور با هم در یک زمان روشن می شوند.حال اگر نیاز باشد تا یکی از موتور ها بدون از کار افتادن کل سیستم ،خاموش شود و از سیستم خارج شود کافیست یکی از کلید شستی های استاپ که مربوط به همان موتور می شود فشار داده شود.

کاربرد این نوع راه اندازی در صنعت

از این نوع راه اندازی هم در کار گاه های کوچک و هم در کار گاه های بزرگ می توان استفاده کرد.در کارگاه های کوچک می توان تمام موتور ها را با یک کلید شستی در هنگام شروع کار روشن کرده و درصورت نیاز هرکدام را به تنهایی خاموش کرد.در کارگاه های بزرگ نیز میتوان فرآیند هایی که از چند موتور به طور همزمان استفاده می کنند را با این روش با ماکزیمم توان راه اندازی کرد وسپس در صورت کمتر شدن حجم کاری یک یا چند موتور را از سیستم خارج کرد.

راه اندازی سه موتور آسنکرون به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری،کلید استارت آزاد با حذف کلید انتخابی

در برخی از موارد که راه اندازی سه موتور القایی مد نظر است،می توان مدار فرمان و قدرت را به گونه ای بست روشن شدن موتور ها ربطی به الویت شستی های استارت نداشته باشد.یعنی اینکه بر فرض مثال سه شستی وجود دارد که می توان با این شستی ها سه موتور را یکی پس از دیگری راه اندازی کرد.اما اینکه کدام شستی اول فشرده شود اهمیتی ندارد.به عبارت دیگر با فشردن شستی اول موتور اول روشن شده و سپس با فشردن شستی دوم موتور دوم هم روشن می شود.و در نهایت با فشردن شستی سوم موتور سوم هم کار خود را آغاز می کند.شکل مدار فرمان و قدرت این نوع راه اندازی در ادامه آورده شده است.

راه اندازی سه موتور یکی پس از دیگری،کلید استارت آزاد

نحوه عملکرد مدار فرمان و قدرت شکل بالا

در این روش از شش عدد کنتاکتور،یک عدد کلید شستی استاپ و سه عدد کلید شستی استارت اتفاده شده است.کلید شستی استاپ برای قطع کل سیستم و متوقف ساختن همه موتور ها با هم مورد استفاده قرار می گیرد.برای راه اندازی موتور اول میتوان از هرکدام از سه شستی استارت s2 و s3 و s4 استفاده کرد.یعنی با فشردن یکی از این سه شستی و برقدار شدن کنتاکتور سری با خودش تمامی تیغه های 13,14 کنتاکتور k4 بسته شده و پایه َA1 کنتاکتور k2 برق دار می شودبنابراین موتور اول روشن خواهد شد.حال اگر یکی از دو شستی استارت دیگر را بفشاریم تیغه های 13,14 کنتاکتور سری با آن شستی بسته می شوند و طبق شکل پایه A1 کنتاکتور k2 برق دار میشود.پس موتور دوم هم راه اندازی خواهد شد.با فشردن آخرین شستی تیغه های 13,14 کنتاکتور سری با همان شستی بسته شده و پایه A1 کنتاکتور k3 برق دار می شود.بنابر این موتور سوم هم راه اندازی می شود.

کاربرد این نوع راه اندازی

این نوع راه اندازی برای زمانی مناسب است که هدف روشن شدن سه موتور به ترتیب و یکی پس از دیگری باشد.در این روش الویت فشرده شدن شستی ها مهم نیست

راه اندازی سه موتور آسنکرون به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری،کلید استارت آزاد با حذف کلید اصلی

برای راه اندازی سه موتور القایی به صورتی که هر کدام از موتور ها پس از روشن شدن موتور قبلی اجازه روشن شدن داشته باشند می توان در روش استفاده شده در این مبحث استفاده کرد.هر چند که این روش قابل راه اندازی به صورت صنعتی نخواهد بود (به دلیل استفاده نشدن از بانک خازنی و یک سری ایرادات سوئیچینگ) اما توضیح و تشریح آن خالی از لطف نیست.شکل مدار فرمان و قدرت این گونه راه اندازی سه موتور القایی در ادامه آورده شده است.

نحوه عملکرد راه اندازی سه موتور به صورت یکی پس از دیگری،کلید استارت آزاد با حذف کلید اصلی

در این روش راه اندازی به شش عدد کنتاکتور، یک کلید شستی استاپ و سه عدد کلید شستی استارت نیاز است.هر یک از این سه موتور توسط یکی از سه کنتاکتور اصلی تغذیه شده و سه کنتاکتور دیگر نقش کمکی را دارند.از کلید شستی استاپ s1 جهت قطع مدار و خاموش شدن هر سه موتور در هر لحظه از زمان استفاده می شود.برای راه اندازی موتور اول همانطور که در شکل می بینید می توان از هر کدام از کلید های شستی استارت استفاده کرد زیرا فشردن هر یک از آنها کنتاکتور های کمکی طوری تحریک می شوند که در نهایت کنتاکتور اصلی k1 تحریک شده و موتور اول روشن می شود.از این پس می توان با فشردن کلید شستی s3 موتور دوم را روشن کرده و به موتور سوم اجازه روشن شدن داد.با فشردن شستی استارت s4 موتور سوم روشن شده و از این پس هر سه موتور به طور دائم به کار خود ادامه می دهند.

کاربرد این گونه راه اندازی در صنعت

در صنعت معمولا از این گونه راه اندازی استفاده نمی شود زیرا هم به بانک خازنی نیاز است و هم به دلیل پیچیدگی که این نوع راه اندازی دارد احتما خطا زیاد است.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.