راه اندازی دو موتور یکی بجای دیگری آسنکرون به صورت ترتیبی،کنتل از یک نقطه

راه اندازی دو موتور یکی بجای دیگری آسنکرون به صورت ترتیبی،کنتل از یک نقطه : این نوع راه اندازی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که یا دو موتور همزمان نباید روشن باشند یا یکی از موتور ها به عنوان پشتیبان موتور دیگر رزرو باشد.در بحث پشتیبان می توان به دو مورد بسیار کاربردی اشاره کرد،اول اینکه در برخی موارد دمای موتور حین کارکرد دائم پس از یک یا چند دقیقه ممکن است از حد معمول بالا رود که در این صورت موتور پشتیبان وارد عمل شده و موتور اصلی فرصت خنک شدن پیدا میکند.دوم در مواردی که فرآیند حساس است و در صورت بروز مشکل برای موتور ضرر زیادی بر شرکت تحمیل میشود،وجود یک موتور به صورت پشتیبان موتور اصلی بیشتر نیاز میشود.بنابر این در صورت بروز مشکل برای موتور اصلی بلافاصله موتور پشتیبان وارد عمل شده و فرآیند به کار خود ادامه می دهد.در شکل زیر مدار فرمان و قدرت راه اندازی دو موتور به صورت یکی پس از دیگری را مشاهده می کنید. این مدار از جمله سرفصل های دوره آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.راه اندازی دو موتور یکی بجای دیگری آسنکرون به صورت ترتیبی،کنتل از یک نقطه

نحوه عملکرد مدار قدرت و فرمان دو موتور یکی بجای دیگری آسنکرون به صورت یکی به جای دیگری

مدار الکتریکی شکل بالا دارای دارای دو عدد کنتاکتور،یک شستی استاپ و دو شستی استارت استفاده شده است.در مدار قدرت،دو  کنتاکتور،یکی برای راه اندازی موتور اول (اصلی) و دیگری برای راه اندازی موتور دوم (پشتیبان) استفاده می شوند.از کلید شستی استاپ s1 در هر زمان می توان برای متوقف ساختن هر دو موتور استفاده کرد.با فشار دادن کلید شستی استارت s2 جریان تحریک بوبین کنتاکتور k1 تامین شده و موتور اول به صورت دائم شروع به راه اندازی می شود،همچنین تیغه های 13,14 کنتاکتور k1 بسته شده و موتور دوم آماده راه اندازی خواهد بود.از این زمان به بعد هرگاه نیاز شود می توان با فشردن شستی استارت s3 موتور دوم را راه اندازی کرد.با راه اندازی موتور دوم تیغه های 21,22 کنتاکتور k2 باز شده و جریان تحریک بوبین کنتاکتور k1  قطع میشود،بنابر این موتور اول خاموش خواهد شد.

کاربرد راه اندازی دو موتور به صورت یکی به جای دیگری

در صنعت هنگامی از این روش استفاده می شود که نیاز به یک موتور بشتیبان در غیاب موتور اصلی حس شود.بنا بر این در پروسه هایی که حساسیت زیادی دارن و در صورت توقف پروسه شرکت متحمل ضرر و زیان زیادی می شود از اینگونه راه اندازی استفاده می شود.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.