راه اندازی دو موتور آسنکرون

راه اندازی دو موتور آسنکرون یکی به صورت یک ضرب و دیگری به صورت ستاره مثلث : هنگامی که یک موتور توان پایین و یک موتور توان بالا را بخواهیم راه اندازی کنیم می توانیم یکی از آنها را به صورت یک ضرب و دیگری را به صورت ستاره مثلث راه اندازی کنیم.در این روش از تایمر و کنتاکتور تقریبا زیادی استفاده می شود که مقرون به صرفه نخواهد بود اما توضیح آن خالی از لطف نیست.در ادامه شکل مدار فرمان و قدرت این نوع راه اندازی به همراه توضیحات آن آورده می شود.راه اندازی دو موتور آسنکرون یکی به صورت یک ضرب و دیگری به صورت ستاره مثلث

نحوه عملکرد این نوع راه اندازی

در این روش از چهار عدد کنتاکتور،یدو عدد رله تاخیر زمانی؛یک کلید شستی استاپ و یک کلید شستی استارت استفاده شده است.از شستی استاپ s1 برای متوقف ساختن هر دو موتور استفاده می شود.برای راه اندازی این فرآیند باید شستی استارت s2 را فشرد.با فشردن این شستی کنتاکتور k1 و تایمر k5 تحریک شده،موتور اول به صورت یک ضرب راه اندازی می شود و تایمر شروع به زمان گیری می کند.

ادامه مبحث راه اندازی دو موتور آسنکرون یکی به صورت یک ضرب و دیگری به صورت ستاره مثلث …

پس از گذشت مدت زمان تعیین شده کنتاکتور k2 و کنتاکتور k3 و تایمر k6 تحریک می شوند.بنابر این موتور دوم به صورت ستاره راه اندازی شده و تایمر شروع به زمان گیری می کند.پس از گذشت مدت زمان تعیین شده تیغه های باز تایمر بسته شده و کنتاکتور k4 تحریک می شود و موتور دوم به صورت مثلث به کار خود ادامه می دهد.

کاربرد این روش راه اندازی

همانطور که در بالا گفته شد این روش راه اندازی مگر در مواردی خاص،کاربرد چندانی ندارد زیرا مقرون به صرفه نیست.

آموزش برق ساختمان

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 11 =