تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر شامل تنظیمات نحوه زنگ خوردن صدای آیفون برای تلفن ها، گوش دادن به صدای اتاق با آیفون، کدامیک از داخلی ها می توانند درب را باز کنند و سایر موارد مربوط به درب بازکن می باشد که قابل اجرا بر روی سانترال های کم ظرفیت پاناسونیک هستند.

تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر
تنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر منو Ringing and door opener

بالای جدول  قسمت Door opener : کدامیک از داخلی ها میتوانند درب را باز کنند .

ستون دوم جدول >> Extension: کدام داخلی در هنگام زنگ خوردن درب شرکت زنگ بخورد.

تنظیمات DOOR OPENER سانترالتنظیمات DOOR OPENER سانترال با کامپیوتر منو Others

ستون اول جدول>> description

Doorphone ring tone pattern:نحوه زنگ خوردن صدای آیفون برای تلفن ها.

Doorphone access tone:گوش دادن به صدای اتاق با آیفون.

Ring time Doorphone: به چه مدت تلفن زنگ آیفون را پخش کند.

Open duration Doorphone:چند ثانیه درب باز باشد.

Ring /chim Doorphone:به صورت زنگ یا لحظه ای.

Chime assignment Doorphone:کدام رله برای کدام درب باشد.

Chime pattern  Doorphone:صدای زنگ درب کدامیک از این 8 مورد باشد.

مطالب مرتبط با تنظیمات سانترال:

کدهای برنامه ریزی سانترال

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر

تنظیمات EXTENSION سانترال با کامپیوتر
تنظیمات coها یا خطوط شهری سانترال با کامپیوتر

تنظیمات system speed dialing سانترال با کامپیوتر

تنظیمات TRS سانترال با کامپیوتر

تنظیمات ARS سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر

تنظیمات UCD سانترال با کامپیوتر
تنظیمات BV سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Caller ID سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر

آشنایی با سرفصل های آموزش نصب سانترال:

آموزش نصب سانترال کم ظرفیت

آموزش نصب سانترال پر ظرفیت

آموزش سانترال ns

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان
۵۰ درصد تخفیف دوره های آخر سال به مناسبت روز مادر مشاهده تخفیف دوره ها