تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر شامل  تنظیم هزینه برای بودجه بندی برای داخلی ها ومحدود کردن تماس بعد از تمام شدن بودجه، واحد پولی برای تنظیم بودجه داخلی و … می باشد این تنظیمات مربوط به نرم افزار سانترال کم ظرفیت پاناسونیک می باشد.

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منوی Call charge

شماره 1: main  :تنظیم هزینه برای بودجه بندی برای داخلی ها ومحدود کردن تماس بعد از تمام شدن بودجه.

جدول ستون اول >> charg caleculation : فعال سازی هزینه ها.

جدول ستون دوم >> cahrg table : جدول بندی.

منوی Call charge شماره 1: charg information SMDR format1:چاپ اطلاعات توسط دستگاه برای بودجه بندی.

With charge : هزینه در چاپ باشد یا خیر.

:Without charge  هزینه در چاپ باشد یا خیر.

منوی Call charge شماره 1: charge information SMDR format 2: صفرهای اضافی درچاپ نمایش داده شود یا خیر.

منوی Call charge شماره 1: main  

Currency: واحد پولی برای تنظیم بودجه داخلی.

Decimal places: اعدادها را با اعشار نمایش بدهد .

Secret printing: در حال چاپ آیا تماس دریافتی چاپ شود یا نه.

Call Charge-سانترال-با-کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منو Time table

Time setting : مشخص کردن هزینه در ایام هفته. Peak: اوج مصرف. Off peak: متوسط. Economy: تعرفه پایین. جدول : دراینجا نوع تعرفه را به طور کامل مشخص می کنیم .

تنظیمات-سانترال-با-کامپیوتر

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منو Charge table  

چهارمین آیتم بالای جدول >> Economy : سه مد پیک /عادی/عمومی برای هزینه ها.

اولین آیتم بالای جدول >> leading number: مشخص کردن هزینه ها یا تعریف کردن هزینه ها.

برنامه-ریزی-سانترال-کم-ظرفیت

تنظیمات Call Charge سانترال با کامپیوتر منو Budget and Display

Limit selection Budget: آلارم دادن برای زمانی که مبلغ بودجه تمام می شود و قطع تلفن یا قطع نکردن تماس در حال انجام و عدم دسترسی برای تماس بعدی

ستون سوم جدول >> Limition Budget:فعال سازی بودجه بندی و ستون کناری که با خط کم رنگ تفکیک شده : مشخص کردن مقدار مبلغ برای صحبت کردن

ستون چهارم جدول>> LCD Display Mode:نمایش یا عدم نمایش هزینه ها روی تلفن

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.