مقالات و جزوات برق صنعتی

راه اندازی دو موتور به صورت یکی پس از دیگری،اتوماتیک
راه اندازی دو موتور به صورت یکی پس از دیگری،اتوماتیک فرض کنیم دو موتور برای راه اندازی یک فرآیند مورد
Read more.
راه اندازی دو موتور آسنکرون به صورت یکی بجای دیگری،اتوماتیک
راه اندازی دو موتور آسنکرون به صورت یکی بجای دیگری،اتوماتیک راه اندازی دو موتور القایی به صورت یکی پس از
Read more.
راه اندازی دو موتور یکی بجای دیگری آسنکرون به صورت ترتیبی،کنتل از یک نقطه
راه اندازی دو موتور یکی بجای دیگری آسنکرون به صورت ترتیبی،کنتل از یک نقطه این نوع راه اندازی هنگامی مورد
Read more.
راه اندازی دو موتور آسنکرون به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری، کنترل از یک نقطه
راه اندازی دو موتور آسنکرون به صورت ترتیبی،یکی پس از دیگری، کنترل از یک نقط هنگامی که نیاز باشد دو
Read more.
راه اندازی موتور آسنکرون (القایی) با اتصال چپگرد و راستگرد دائم و لحظهای ،با حفاظت کامل
راه اندازی موتور آسنکرون (القایی) با اتصال چپگرد و راستگرد دائم و لحظهای ،با حفاظت کامل گاهی نیاز است تا
Read more.
راه اندازی موتور القایی به صورت اتصال دائم و لحظه ای
راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم و لحظه ای ، کنترل از یک نقطه توسط یک کنتاکتور
Read more.
راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از دو نقطه
مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم
Read more.
راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید غلطکی ستاره و مثلث
یکی از موارد مهم برای راه اندازی موتور سه فاز تعیین ستاره -مثلث آن می باشد.در الکتروموتورهای سه فاز بهتر
Read more.
راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از کلید های اهرمی، غلطکی و زبانه ای چپگرد و راستگرد
یکی از موارد مهم بعد از راه اندازی موتور سه فاز تعیین جهت چرخش آن می باشد.در الکتروموتورهای سه فاز
Read more.
راه اندازی موتور سه فاز با کلیدهای اهرمی، زبانه ای و صفر و یک
برای راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسی از کلیدهای اهرمی،غلتکی و زبانه ای صفر و یک استفاده می
Read more.
مدار الکتریکی ستاره و مثلث با لامپ
از مدار الکتریکی ستاره و مثلث برای راه اندازی مدارات سه فاز(مقاومتی-سلفی-مقاومتی سلفی) استفاده می شود.بسیار از الکتروموتور ها و
Read more.
مدار الکتریکی فتوسل
از جمله موارد کاربرد مدار الکتریکی فتوسل می توان به خاموش و یا روشن کردن مجموعه ای از لامپ های
Read more.
مدار الکتریکی کلید صلیبی
برای کنترل یک وسیله برقی بیشتر از دو نقطه باید از کلید صلیبی استفاده کرد که استفاده از این کلید
Read more.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]