تکنیک های بهبود کیفیت تصاویر (1)

 Sense-up یا DSS  یک فن آوری پردازش تصویری است که به کاربر اجازه انتخاب سرعتهای آهسته شاتر به صورت دیجیتالی به منظور عبور نور بیشتر به دوربین مداربسته را می دهد. بنابراین حساسیت بالاتری را در شرایط نوری که فراهم می کند و توانایی دید در تاریکی تقریباً کامل و به صورت تصویر رنگی را دارد.

کاهش سرعت شاترSenseup  یا DSS

عملکرد دوربین های مداربسته با قابلیت DSS همانند عملکرد مردمک چشم است که در یک محیط کم نور به منظور دریافت نور بیشتر بازتر می شود. در این فن آوری نیز، با به کارگیری یک شاتر الکترونیکی قابل تنظیم جهت تغییر در مقدار تورورودی به دوربین، با کاهش سرعت شاتر به صورت دیجیتالی، نور بیشتری برای ایجاد هر فریم از دوربین مداربسته عبور می کند و در نتیجه تصویر ظاهرشده در حسگر نیز کیفیت بالاتری خواهد داشت، یعنی حساسیت دوربین مداربسته در شرایط نوری کم افزایش می یابد (شکل زیر)

به کارگیری فناوری Sense-up

به کارگیری فناوری Sense-up

دوربینهای DSS در موقعیتهای نور معمولی، به طور خودکار به تنظیمات عادی خود برمی گردند.

 اغلب دوربینهای Sense-up دارای OSD نیز می باشند. با استفاده از OSD، نصاب دوربین مداربسته می تواند به صفحه های برنامه ریزی دوربین مداربسته وارد شده و تنظیمات مربوط به پارامترهای اصلی را انجام دهد. یکی از مهمترین پارامترها، تنظیم محدودهSense-up می باشد. این حد میتواند روی اغلب دوربین مداربسته ها در هر جایی از دامنه ۲× تا ۱۲۸× تنظیم شود. این تنظیم به طور مستقیم به مقدار نوری که اجازه ورود به دوربین مداربسته را دارد تعبیر میشود و سرعت واقعی شاتر نمی باشد. برای مثال، یک تنظیم ۲× اجازه ورود نور دو برابر بیشتر را نسبت به دوربین مداربسته شاتر دیجیتالی استاندارد فراهم می سازد و یک تنظیم 16× اجازه ورود نور تا حداکثر ۱۶ برابر بیشتر را نسبت به حالت عادی می دهد

به کارگیری فناوری OSD

به کارگیری فناوری OSD

 البته DSS به معنای حذف دوربینهای دید درشب مادون قرمز نیست. بسیاری از دوربینهای مجهز به SS]، حساس به نور مادون قرمز نیز می باشند که اجازه تنظیمات DSS در حد کم را میدهند و توراهای مادون قرمز منجر به افزایشی نورمذکور میشود. به این ترتیب امکان مشاهده تصاویر تا فاصله های بیشتر در تاریکی مطلق فراهم میشود.

مشکلات به کارگیری فن آوری DSS

  • DSS یک فن آوری بسیار ارزشمند می باشد، اما تنها وابستگی به آن باعث افزایش هزینه دید در شب میشود. ادعای برخی سازندگان در خصوصی قابلیت دید در تاریکی مطلق بدون نورمادون قرمز در نسخه BSS آنها بدون بلور و کشیدگی، یا غیرممکن است یا با پرداخت هزینهای گزاف امکان پذیر می شود.
  • وقتی یک دوربین مداربسته DSS شاتر دیجیتالی خود را برای عبور نور بیشتر تنظیم می کند، تنظیم همزمانی داخلی آن نیز ضروری می باشد تا ضبط و پخش تصاویر مناسب بدون اعوجاج یا پرش از طریق تجهیزاتی همچون مانیتور و PWR ممکن باشد. فرض کنید دوربین مداربسته برای ارسال تصاویر به صورت زنده ۳۰ فریم در هر ثانیه تنظیم شده است. دوربین مداربسته ۳۰ فریم به ازای هر ثانیه تهیه کرده و به طور مثال، DVR نیز به صورت همزمان و متناظر دقیقاً ۳۰ فریم در هر ثانیه را دریافت کرده و یک تصویر ویدئویی مناسب را فراهم می سازد. وقتی که یک دوربین مداربسته 55 سرعت شاتر را کاهش میدهد. در بین فریمها، زمان زیادی برای ایجاد هر فریم اختصاص مییابد که این موضوع ارسال ۳۰ فریم در هر ثانیه را غیرممکن می سازد. شاید این مشکلی در تصاویراستاتیک بی حرکت یا کم حرکت چندان ملموسی نباشد، ولی در تصاویر با حرکت زیاد. هرچه شی سریعتر حرکت نماید. تصویر بدتری دیده می شود که در اصطلاح تصاویر بلوری میشوند. در چنین شرایطی،DVR به طور مثال حداکثر تا ۱۵ فریم را ثبت می کند و دوربین مداربسته و DVR نمی توانند با هم هم زمان شوند.

نکته: دو متغیری که بر میزان بلوری شدن تصویر در فن آوری SS( موثر است سرعت شی متحرک (هرچه شی سریع تر حرکت نماید، ویدئو مبهم تر خواهد بود) و مقدار sense-up در تنظیمات مانوی دوربین مداربسته (هرچه وسعت بالاتری داشته باشد، تصویر در حرکات با دامنه کمتر، مبهم تر خواهد شد)می باشد.

دوربینهای DSS (نباید در کاربردهایی همچون عکس برداری از شماره پلاک خودرو یا موارد دیگر که دارای سرعتهای بالایی هستند، به کار گرفته شوند. اگر کاربر سیستم بتواند سرعت حرکت را کنترل نماید، آنگاه این دوربینها مفید خواهند بود. به عنوان نمونه، میتوان مکانی ایجاد کرد که وسایل نقلیه مجبور به توقف شوند تا تصویربرداری دوربین مداربسته DSS از شماره پلاک به اتمام برسد تا زمانیکه ماشین حرکت نکند، و تشخیص چهره زمانی که فرد باید پشت یک مانع یا در ورود متوقف شود. تصویر حتی در نورهای با لوکس نزدیک به صفر بسیار شفاف و رنگی خواهد بود.

کنترل بازده به طور خودکار AGC

زمانی که نور ورودی به دوربین مداربسته از حد مورد نیاز برای ایجاد تصویر کمتر می شود مکانیزمAGC به طور خودکار وارد عمل شده و سیگنال ورودی را تقویت میکند. این تقویت برای سیگنالهای ضعیف با ضریب بالاتروبرای سیگنال های قوی با ضریبا کوچکتر تا جایی انجام می شود که سیگنال ورودی ضعیف برای تشکیل تصویر به حدی استاندارد برسد.

البته همزمان با تقویت سیگنال، نویز هم تقویت میشود و از کیفیت تصویر کاسته میشود. بنابراین این موضوع با چالشهایی برای داشتن تصاویر با کیفیت بالا روبرو خواهد بود و کیفیت تصویر دوربین مداربسته در نوار پایین به شدت پایین می آید. با توجه به نوع تقویت کنندگی در مکانیزم AGC میزان نویز تولیدی در نور کم می تواند متفاوت باشد که این مطلب نشان از اهمیت تنظیم پارامترهای AGC است.

به عبارت دیگر، AGC با گرفتن فیدبک از سیگنال خروجی، مقدار آن را در یک بازه مشخص تنظیم می کند

 BLC (اصلاح نور پس زمینه)

یکی از مشکلاتی که همواره برای دوربین مداربسته هایی که در محلهای سرپوشیده با مجاورت منبع نور خارجی (مانند پنجرهها و دربهای ورودی) وجود دارد. پدیده نور مخالف می باشد. با قابلیت BLC دوربین مداربسته می تواند نور پس زمینه تصویر را جبران نماید و با کم یا زیاد نمودن خودکار نور پس زمینه تصویر واضح تری را در اختیار کاربر قرار می دهد.

هنگامی که در محدوده دید دوربین مداربسته منابع نوری مزاحم و مستقیم وجود داشته باشد. این امر باعث افت وضوح تصویر میشود. با فناوری BLC این منابع مزاحمپوشش داده شده و نور محیط متناسب با تصویر تنظیم میشود تا کیفیت تصویر در نقاط کم نور بهبود یابد

در دوربین مداربسته های فاقد فن آوری جبران بازگشت نور تابش نور شدید و بازگشت آن موجب میشود که دوربین مداربسته نتواند تصویر واضحی از محیط و اشیا پیرامون خود ارائه دهد. این مساله مشکلاتی را برای استفاده کنندگان از دوربینهای مدار بسته معمولی ایجاد می کند که عدم تمایشی پلاک اتومبیل ها یکی از آن مشکلات است.

دوربین مداربسته های که جهت خواندن پلاک اتومبیل به کار می روند، از فن آوری (HS-SBC) استفاده می کنند. این دوربینها، نور شدید چراغ های جلو اتومبیل را در مانیتور کاهش میدهند و با تنظیم خودکار نور، تصاویری به مراتب بهتر و واضح تر ایجاد می کنند. در تصویر پردازش شده، پلاک اتومبیل به وضوح قابل تشخیص است

به کارگیری فناوری (HS-SBC)

به کارگیری فناوری (HS-SBC)

شاتر الکترونیکی دوربین مداربسته با تنظیم مدت زمان پرتو گیری، امکان دریافت نور بیشتری از نقاط تاریکتر را می دهد. در دوربین های مداربسته با کیفیت بالاتر امکان خاموش و روشن کردن این قابلیت نیز وجود دارد.

 حذف نقاط پرنور در تصویر با فن آوری HLC

هنگامی که در محدوده دید دوربین مداربسته منابع نوری مستقیم و مزاحم وجود داشته باشد، این امر باعث عدم وضوح تصویر می شود. با فن آوری HLC می توان این منابع مزاحم را پوشش داده و نور محیطرا متناسب با تصویر تنظیم کرد. همان طور که در شکل زیر سمت چپ مشخص است، نور چراغ اتومبیل منجر به کاهش وضوح چهره شخص در تصویر شده است در حالی که فن آوری HLC با حذف مناطق با شدت نور بالا، چهره شخص در تصویر را واضح ساخته است

 به کارگیری فن آوری HLC

به کارگیری فن آوری HLC

آموزش های مرتبط :


امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت شرکت در نظرسنجی روی تصویر زیر کلیک کنید
نظر سنجی دوره -