انواع پی السی S7-400 زیمنس

انواع پی السی S7-400 زیمنس

پی ال سیS7-400  زیمنس به دلیل رنج گسترده CPUها ، ظرفیت‌های ارتباطی بالا همچنین وجود کنترلرهای ایمن در برابر خطا برای انواع کاربردها در اتوماسیون از مقیاس‌های متوسط تا بزرگ مناسب هستند. پی ال سیهای S7-400 دارای ویژگی hot swapping هستند به این معنی که ماژول‌های سیگنال می‌توانند حین کار CPU و بدون ایجاد توقف در اجرای برنامه های آن، به سیستم اضافه شوند و یا تعویض گردند.

نوآوری دیگری که در طراحی S7-400 وجود داشت این بود که این نوع دارای دو CPU از یک مدل روی رک خود هستند و در صورت بروز خطا در کار CPU اول، CPU دوم وارد مدار می‌ شود بدون آنکه توقف یا اختلالی در کار کل سیستم ایجاد شود. این نوع در سری‌های استاندارد، ایمن در برابر خطا (Failsafe)  و سری H  عرضه می شوند که در ادامه به بررسی و آموزش plc و مشخصات فنی انواع CPUهای S7-400 می پردازیم:

CPUهای استاندارد S7-400 زیمنس

CPU 412-1 زیمنس

پی السی S7-400 زیمنس

CPU 412-1  پی السی S7-400 زیمنس دارای 228KB حافظه رم است که از این مقدار 144KB مربوط به  برنامه و 144KB مربوط به  داده است. سرعت اجرای هر بیت 0.075میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و یک اسلات برای کارت حافظه هستند. مدل CPU 412-1  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 25*290*219  است.

CPU 412-2 زیمنس

CPUهای استاندارد پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 412-2 پی السی S7-400 زیمنس دارای 512KB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.075میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و رابط DP شبکه PROFIBUS اضافی است و یک اسلات برای کارت حافظه دارد. مدل CPU 412-2  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 25*290*219  است.

CPU 412-2 PN زیمنس

انواع PLCهای S7-400 زیمنس

CPU 412-2 PN پی السی S7-400 زیمنس دارای 1MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.075میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و 2 port شبکه PROFINET اضافه است و یک اسلات برای کارت حافظه دارد. مدل CPU 412-2 PN  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 25*290*219  است.

CPU 414-2  زیمنس

CPU 414-2  زیمنس

CPU 412-2 PN پی السی S7-400 زیمنس دارای 1MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.045میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است و یک اسلات برای کارت حافظه دارد. مدل CPU 414-2  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 25*290*219  است.

CPU 414-3 زیمنس

CPU 412-3 پی السی S7-400 زیمنس دارای 2.8MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.045میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و 2 رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و یک اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدل CPU 414-3  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 50*290*219  است.

CPU 414-3 PN/DP زیمنس

CPUهای استاندارد پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 412-3 PN/DP پی السی S7-400 زیمنس دارای 2.8MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.045میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه و رابط شبکه PROFINET اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و یک اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدل CPU 414-3 PN/DP  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 50*290*219  است.

CPU 416-2 زیمنس

CPU 416-2 زیمنس

CPU 416-2 پی السی S7-400 زیمنس دارای 5.6MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.03میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه دارد. مدلCPU 416-2  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 25*290*219  است.

CPU 416F-2 زیمنس

CPU 416F-2 پی السی S7-400 زیمنس دارای 5.6MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.03میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه دارد. مدلCPU 416F-2  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 25*290*219  است.

CPU 416-3 زیمنس

CPU 416-3 پی السی S7-400 زیمنس دارای 11.2MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.03میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و 2رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و یک اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدلCPU 416-3  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 50*290*219  است.

CPU 416-3 PN/DP زیمنس

CPU 416-3 PN/DP زیمنس

CPU 416-3 PN/DP پی السی S7-400 زیمنس دارای 11.2MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.03میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه و رابط شبکه PROFINET اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و یک اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدلCPU 416-3 PN/DP  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 50*290*219  است.

CPU 416F-3 PN/DP زیمنس

CPU 416F-3 PN/DP زیمنس

CPU 416F-3 PN/DP پی السی S7-400 زیمنس دارای 11.2MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.03میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه و رابط شبکه PROFINET اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و یک اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدلCPU 416F-3 PN/DP  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 50*290*219  است.

CPU 417-4  زیمنس

CPU 417-4  زیمنس

CPU 417-4 پی السی S7-400 زیمنس دارای 30MB  حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت 0.03میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و 3 رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و دو اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدلCPU 417-4  پی السی S7-400 زیمنس دارای ابعاد 50*290*219  است.

CPUهای ایمن در برابر خطا(Failsafe) S7-400 زیمنس

CPU 414F-3PN/DP زیمنس

CPU 414F-3PN/DP زیمنس

CPU 414F-3PN/DP پی السی S7-400 زیمنس دارای 4MB  حافظه رم، یک رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS قابل جابه‌جایی ، یک رابط شبکه PROFINET با دو port است . مدل CPU 414F-3PN/DP یک اسلات برای کارت حافظه دارد.

CPU 416F-2 زیمنس

CPU 416F-2 زیمنس

CPU 416F-2پی السی S7-400 زیمنس دارای 5.6MB  حافظه رم، رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه یک اسلات برای کارت حافظه است.

CPU 416F-3PN/DP زیمنس

CPU 416F-3PN/DP زیمنس

CPU 416F-3PN/DPپی السی S7-400 زیمنس دارای 11.2MB  حافظه رم، رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه و رابط شبکه PROFINET اضافه است. یک اسلات برای برای ماژول‌  IF اضافه و یک اسلات برای کارت حافظه است.

CPUهای سری 5H یا (High-availability) S7-400 زیمنس

CPUهای سری 5H یا (High-availability) S7-400 زیمنس

تمامی CPUهای سری 5H، یک رابط DP شبکه PROFINET، یک رابط DP شبکه PROFIBUS/MPI، دو رابط برای ماژول‌های سنکرون ساز و یک رابط شبکه PROFINET با دو سوئیچ port دارند. شکل ظاهری مشابهی دارند و ابعاد آنها 50*290*219 است. این CPUها از نظر میزان حافظه کاری و سرعت اجرای دستورات با هم تفاوت دارند که در ادامه میزان آنها برای هر مدل بیان شده است.

CPUهای سری 5H یا (High-availability) پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 412-5H

حافظه:   1MB که از این مقدار 0.5MB برای حافظه و 0.5MB برای داده‌ها است.

زمان اجرای هر بیت: 31.25 ns

CPU 414-5H

حافظه:   4MB که از این مقدار 2MB برای حافظه و 2MB برای داده‌ها است.

زمان اجرای هر بیت: 18.75ns

CPU 416-5H

حافظه:   16MB که از این مقدار 6MB برای حافظه و 10MB برای داده‌ها است.

زمان اجرای هر بیت: 12.5ns

CPU 417-5H

حافظه:   32MB که از این مقدار 16MB برای حافظه و 16MB برای داده‌ها است.

زمان اجرای هر بیت: 7.5ns

آموزشگاه فنی حرفه ای فن آموزان مجری بگزاری دوره های تخصصی الکترونیک ، تعمیرات و کنترل ابزار دقیق نظیر دوره آموزش تعمیرات برد الکترونیکی ، آموزش رباتیک ، آموزش تعمیرات لوازم خانگی ، آموزش طراحی برد ، آموزش تعمیرات موبایل و بالغ از هشتاد دوره می باشد. تمامی دوره ها با اعطای مدرک معتبر و تحت نظارت سازمان فنی حرفه ای کشور برگزار می شود. برای دریافت مشاوره رایگان با شماره 02191321001 تماس بگیرید.


امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *