انواع PLCهای S7-1200 زیمنس

انواع PLCهای S7-1200 زیمنس

انواع PLCهای S7-1200 زیمنس

انواع PLCهای S7-1200 زیمنس در دسته PLCهای پایه این شرکت قرار دارند. برای توسعه این PLCها، بردهای سیگنال SB و ماژول های سیگنال SM وجود دارند که می‌توانند با یکپارچه شدن با CPU و بدون تغییر دادن ابعاد PLC امکان افزایش تعداد ورودی/خروجی های دیجیتال و آنالوگ را فراهم آورند.این PLCها در دو سری استاندارد و ایمن در برابر خطا عرضه می‌شوند که در ادامه به بررسی و آموزش plc سری s7-1200 و مشخصات فنی تک تک آنها پرداخته می‌شود:

CPUهای استاندارد PLCهای S7-1200 زیمنس

CPU 1211C زیمنس

CPUهای استاندارد PLCهای S7-1200 زیمنس

ظرفیت حافظه‌ی CPU1211C پی ال سی S7-1200 زیمنس 50KB است. 10 ورودی/خروجی یکپارچه شامل 6 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 4 خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 4 خروجی رله‌ایی دارد. CPU1211C پی ال سی S7-1200 همچنین دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج 0-10 ولت است. در سه نوع DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و  DC/DC/RLY وجود دارد.  CPU1211C پی ال سی S7-1200 را می توان با یک کارت (SB)  و حداکثر یک ماژول CM توسعه داد. این مدل CPU سه شمارشگر با  فرکانس کاری 100kHz نیز دارد.

CPU 1212C زیمنس

انواع PLCهای S7-1200 زیمنس

ظرفیت حافظه‌ی CPU1212C پی ال سی S7-1200 زیمنس 75KB است. 14 ورودی/خروجی یکپارچه شامل 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 6 خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 6 خروجی رله‌ایی دارد. CPU1212C پی ال سی S7-1200 همچنین دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج 0-10 ولت است. در سه نوع DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و  DC/DC/RLY وجود دارد.  CPU1212C پی ال سی S7-1200 را می توان با یک کارت  (SB) ، دو ماژول SM و حداکثر 3 ماژول  CM توسعه داد. CPU 1212C پی ال سی S7-1200 زیمنس 4 کانتر شامل 3 کانتر  100kHz و یک کانتر با فرکانس ماکزیمم  30kHz دارد.

CPU 1214C زیمنس

CPU 1214C زیمنس

ظرفیت حافظه‌ی CPU1214C پی ال سی S7-1200 زیمنس 100KB است. 24 ورودی/خروجی یکپارچه شامل 14 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 10 خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 10 خروجی رله‌ایی دارد. CPU1214C پی ال سی S7-1200 همچنین دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج 0-10 ولت است. در سه نوع DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و  DC/DC/RLY وجود دارد. CPU1214C پی ال سی S7-1200 را می توان با یک کارت (SB) ، 8  ماژول SM و حداکثر 3 ماژول CM توسعه داد. CPU 1214C پی ال سی S7-1200 زیمنس 6 کانتر سریع شامل 3 کانتر  100kHz و 3 کانتر با فرکانس ماکزیمم  30kHz دارد.

CPU 1215C زیمنس

ظرفیت حافظه‌ی CPU1215C پی ال سی S7-1200 زیمنس 125KB است. 24 ورودی/خروجی یکپارچه شامل 14 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 10 خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 10 خروجی رله‌ایی دارد. CPU1215C پی ال سی S7-1200 همچنین دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج 0-10 ولت و دو خروجی آنالوگ یکپارچه 10 بیتی با رنج 0-20 میلی آمپر است. در سه نوع DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و  DC/DC/RLY وجود دارد. دارای دو رابط اترنت یکپارچه است. CPU1215C پی ال سی S7-1200 را می توان با یک کارت (SB) ، 8 ماژول SM و حداکثر 3 ماژول CM توسعه داد. CPU 1215C پی ال سی S7-1200 زیمنس 6 کانتر شامل 3 کانتر  100kHz و 3 کانتر با فرکانس ماکزیمم  30kHz دارد.

CPU 1217C زیمنس

ظرفیت حافظه‌ی CPU1217C پی ال سی S7-1200 زیمنس 150KB است. 24 ورودی/خروجی یکپارچه شامل 10 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 4 ورودی 1.5 ولت تفاضلی، 6 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 4 خروجی 1.5 ولت تفاضلی دارد. CPU1215C پی ال سی S7-1200 همچنین دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج 0-10 ولت و دو خروجی آنالوگ یکپارچه 10 بیتی با رنج 0-20 میلی آمپر است. در مدل DC/DC/DC  وجود دارد. CPU1217C پی ال سی S7-1200 را می توان با یک کارت (SB) ، 8 ماژول SM و حداکثر 3 ماژول  CM توسعه داد. CPU 1217C پی ال سی S7-1200 زیمنس می‌توانند 4 قطار پالس خروجی با فرکانس  تا 1MHz داشته باشند. از دیگر امکانات CPU1217C پی ال سی S7-1200 ، دو رابط اترنت یکپارچه و درایور خط ورودی/خروجی (1MHz-1.5v) است.

CPUهای ایمن در برابر خطا PLCهای S7-1200 زیمنس

CPU 1212FC زیمنس

CPUهای ایمن در برابر خطا PLCهای زیمنس S7-1200

ظرفیت CPU 1212FC پی ال سی S7-1200 زیمنس 100KB است در دو مدل DC/DC/DC  و  DC/DC/RLY عرضه می‌شود. دارای 14 ورودی/خروجی یکپارچه شامل 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 6 خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 6 خروجی رله‌ایی و دو ورودی آنالوگ 10 بیتی استاندارد یکپارچه0-10  ولت است.  با ماژول‌های I/O مربوط به CPUهای استاندارد و ایمن در برابرخطا (یک کارت (SB)، حداکثر دو ماژول SM و حداکثر 3 ماژول  CM) قابل توسعه هستند. دارای 4 کانتر (سه کانتر 100kHz و یک کانتر با فرکانس نهایتا 30kHz ) است.

CPU 1214FC زیمنس

ظرفیت CPU 1212FC پی ال سی S7-1200 زیمنس 125KB است در دو مدل DC/DC/DC  و  DC/DC/RLY عرضه می‌شود. دارای 24 ورودی/خروجی استاندارد یکپارچه شامل 14 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 10خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 10 خروجی رله‌ایی و دو ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه 0-10 ولت است.  با ماژول‌های I/O مربوط به CPUهای استاندارد و ایمن در برابرخطا (یک کارت SB، حداکثر 8 ماژول SM استاندارد یا fail-safe  و حداکثر3 ماژول CM) قابل توسعه هستند. دارای 6 کانتر  (سه کانتر با فرکانس کاری نهایتا 100kHz و سه کانتر با فرکانس نهایتا 30kHz ) است.

CPU 1215FC زیمنس

ظرفیت CPU 1212FC پی ال سی S7-1200 زیمنس 150KB است در دو مدل DC/DC/DC  و  DC/DC/RLY عرضه می‌شود. دارای 24 ورودی/خروجی استاندارد یکپارچه شامل 14 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 10خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 10 خروجی رله‌ایی و دو ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه 0-10 ولت  و دو خروجی آنالوگ استاندارد 0-20 میلی آمپر است.  با ماژول‌های I/O مربوط به CPUهای استاندارد و ایمن در برابرخطا (یک کارت SB، حداکثر 8 ماژول سیگنال استاندارد یا fail-safe (SM) و حداکثر3 ماژول  CM قابل توسعه هستند. دارای دو رابط اترنت و 6 کانتر شامل سه کانتر با فرکانس نهایتا 100kHz و سه کانتر با فرکانس نهایتا 30kHz است.

مطالب مرتبط:

آموزش های مرتبط :


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پیام به پشتیبان