انتخاب پرامترهای لنز با نرم افزار CCTV Design Lens Calculator

همیشه می توان متناسب با موقعیت نصب دوربین مداربسته و ناحیه ی مورد نظر یک لنز مناسب برای دوربین در نظر داشت و این نکته را در نظر گرفت که لنز با میلی متر کم تر، زاویه ی دید یا میدان دید یا فضای دید بیش تری را نشان می دهد، ولی تصویر در نقاط دورتر، کوچک تر ولی با وضوح جزئیات کم تری دیده می شود. لنز با میلی متر بیش تر، زاویه ی دید یا میدان دید یا فضای دید کم تری را نشان می دهد، ولی تصویر در نقاط دورتر یعنی با وضوح جزئیات بیش تری دیده می شود.

Capture

همان طور که در شکل  مشاهده می شود، جهت رسیدن به طول تصویر W و عرض تصویر H تصویر مطلوب در فاصله ی تصویر تا دوربین D مدنظر، تنظیم فاصله ی کنونی و اندازه ی حسگر دوربین مهم خواهد بود.

تنظیم زاویه ی اندازه ی میدان دید به مسافت و فاصله ی کنونی لنز مرتبط است. با تنظیم مقادیر فاصله ی کانونی، اندازه ی حسگر دوربین، نسبت طول به عرض تصویر و همچنین وضوح عمودی، می توان به تصویری مطلوب از محیط مدنظر دست یافت که این عمل معمولاً در دو مرحله به انجام می رسد:

مرحله اول: تعیین نوع لنز به کار گرفته شده

مرحله ی دوم: تعیین فاصله تا سوژه، عرض تصویر، طول تصویر و اندازه ی لنز

در گذشته، جهت تنظیم میدان دید از محاسبات دستی بر روی کاغذ بهره گرفته می شد، ولی امروزه از نرم افزارها و تکنیک های پیشرفته ای همچون نرم افزار CCTV Design Lens Calculator، استفاده می شود و به سادگی می توان به این هدف دست یافت.

این نرم افزار مشتمل است بر:

  • انتخاب لنز CCTV
  • محاسبه ی میدان دید
  • محاسبه ی فاصله ی کانونی

آموزش های مرتبط :


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *