۱)پرداخت کارت به کارت از طریق شماره کارت ۱۲۲۱-۶۸۰۸-۲۹۱۰-۵۰۲۲ بانک پاسارگاد به نام اقای محسن سالار رضائی و سپس واریز وجه برای آموزشگاه فن آموزان از دو طریق زیر امکان پذیر است اطلاع دادن ۴ رقم آخر کارت خود از طریق ایمیل و یا تلفن.

۲)پرداخت آنلاین از طریق پرکردن اطلاعات درخواستی زیر این روش پیشنهاد می شود