1)پرداخت کارت به کارت از طریق شماره کارت 1221-6808-2910-5022 بانک پاسارگاد به نام اقای محسن سالار رضائی و سپس واریز وجه برای آموزشگاه فن آموزان از دو طریق زیر امکان پذیر است اطلاع دادن 4 رقم آخر کارت خود از طریق ایمیل و یا تلفن.

2)پرداخت آنلاین از طریق پرکردن اطلاعات درخواستی زیر این روش پیشنهاد می شود

online payment