• انواع کرکره برقی

    از انواع کرکره برقی می توان به کرکره های سنتی برقی شده و کرکره های برقی جدید اشاره نمود که به اجزای تشکیل دهنده هر یک از این کرکره ها اشاره میشود
  • انواع تیغه کرکره برقی

    تیغه ها بر اساس نوع به دسته های زیر تقسیم می شوند: 1- تیغه کرکره برقی تک جداره و دو جداره 2-تیغه کرکره برقی غضروف دار 3-تیغه کرکره برقی پانچ دار 4-…