• نوردهی دوربین مداربسته

  نوردهی دوربین مداربسته
  در ایجاد یک تصویر با کیفیت، نور مهمترین عامل است، نور تنها چیزی است که دوربین مداربسته احساس می کند. زاویهای که نور به سوژه می تابد نیز تاثیر زیادی بر جلوه عکس می گذارد.
 • بزرگنمایی نوری و دیجیتال در دوربین مداربسته

  بزرگنمایی نوری و دیجیتال در دوربین مداربسته
  دوربین های مداربسته دیجیتال دارای دو نوع بزرگنمایی مختلف هستند، بزرگنمایی نوریو بزرگنمایی دیجیتالی. بزرگنمایی نوری با استفاده از سیستم لنز انجام می شود که بازه ی آن بین حداقل و حداکثر فاصله کانونی تعریف می شود و این بزرگنمایی قبل از ثبت تصویر توسط روی حسگر انجام می شود
 • تکنولوژی حسگر تصویر دوربین مداربسته

  تکنولوژی حسگر تصویر دوربین مداربسته
  حسگرها یا سنسورهای دوربین مداربسته مجموعه ای منظم از پیکسل ها هستند که نقش فیلم های نگاتیو شیمیایی در دوربین های مداربسته آنالوگ قدیمی را در دوربین های مداربسته دیجیتال ایفا می کنند
 • سیستم اتصال لنز دوربین مداربسته

  سیستم اتصال لنز دوربین مداربسته
  برای اتصال لنز به دوربین مداربسته نیاز است تا از نگهدارنده های لنز استفاده شود. در صورتی که نگهدارنده موجود برای یک لنز خاصی با ویژگی های دوربین مداربسته همخوانی نداشته باشد نمی توان از آن لنز در دوربین مداربسته مورد نظر استفاده نمود. انواع مختلفی از نگهدارنده های لنز دوربین مداربسته وجود دارند که متعارف ترین آنها نوع C و CS می باشند.
 • لنزهای خودکار دوربین مداربسته

  لنزهای خودکار دوربین مداربسته
  در این نوع لنزها مقدار باز و بسته شدن دیافراگم لنز متناسب با شرایط محیط به صورت خودکار تنظیم میشود تا روشنایی به دست آمده از دوربین مداربسته در یک حد متعادلی قرار بگیرد. لنزهای با تنظیم دستی برای مکانهایی مناسب هستند که تغییرات روشنایی در محیط تقربیا اتفاق نمیافتد.
 • اجزای تشکیل دهنده لنزها در دوربین مداربسته

  اجزای تشکیل دهنده لنزها در دوربین مداربسته
  یک لنز به طور کلی از سه قسمت تشکیل شده است: 1-اجزا نوری 2-دیافراگم قابل تغییر 3-سیستم اتصال دهنده لنز به دوربین
 • انتخاب لنز در دوربین مداربسته

  مدل دوربین مداربسته، فاصله دوربین مداربسته تا هدف، نوسانات نور محیط، نیاز به بزرگنمایی، هزینه لنز و غیره، می تواند در انتخاب یک لنز برای دوربین مداربسته موثر باشد. تعیین لنز برابر با تعیین میدان دید است و این انتخاب یکی از حیاتی ترین انتخاب ها در طراحی سیستم های حفاظت تصویری است.
 • لنز دیجیتال دوربین مداربسته

  لنز دیجیتال دوربین مداربسته
  به علت تفاوت های ساختاری که در دوربین مداربسته دیجیتال خصوصا در بخش صفحه حساس (فیلم و حسگر) وجود داشت، سازندگان ناچار به ایجاد تغییرات خاص در لنزها و یا بهبود آنها شدند. اما به طور کلی، اصول کاری لنزها یکی است و بسیاری از لنزها به صورت مشترک در دوربین های مداربسته آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند.
 • لنزهای بزرگنمایی زوم متغیر

  لنزهای بزرگنمایی زوم متغیر
  لنزهای بزرگنمایی دستی به ندرت در دروبین های مداربسته مورد استفاده قرار می گیرند چرا که تغییر زاویه دید و بزرگنمایی برای این لنزها یک نیاز حیاتی است. در این لنزها یک موتور DC وظیفه تنظیم بزرگنمایی دوربین مداربسته را از دور بر عهده دارد.
 • لنزهای بزرگنمایی (زوم) دستی

  لنزهای بزرگنمایی (زوم) دستی
  لنزهای بزرگنمایی لنزهایی هستند که قابلیت بزرگنمایی تصاویر را دارند. با توجه به امکان بزرگنمایی این لنزها عموما از فاصله کانونی بیشتری نسبت به لنزهای عادی برخوردارند. بازه کانونی این دوربین های مداربسته معمولا به صورت (برای مثال) 6:1 نشان داده می شود.