• برخی تکنیک های به کار گرفته شده جهت بهبود کیفیت تصاویر (قسمت چهارم)

  برخی تکنیک های به کار گرفته شده جهت بهبود کیفیت تصاویر (قسمت چهارم)
  در حال حاضر دوربین های مداربسته مختلفی همچون دوربین های مداربسته DSS که در شرح داده شده در بازار وجود دارند که تصاویری با حساسیت و کیفیت مختلف ارائه می دهند. وقتی میزان روشنایی محیط تغییر می کند. کیفیت تصاویر از یک دوربین مداربسته تا دوربین مداربسته دیگر تغییر می کند و گاهی این تغییرات بسیار شکار هستند
 • برخی تکنیک های به کار گرفته شده جهت بهبود کیفیت تصاویر (قسمت سوم)

  در هنگام نظارت از مناطق خاص، در صورتیکه نیاز باشد تا بخشی خاصی از مکان مورد نظر مورد مانیتورینگ دوربین مداربسته قرار نگیرد، مانند پنجره های ساختمان های اطراف، می توان چند ناحیه (بستگی به دوربین مداربسته دارد) را توسط این فیلتر از مانیتور شدن توسط دوربین مداربسته حذف نمود
 • برخی تکنیک های به کار گرفته شده جهت بهبود کیفیت تصاویر (قسمت دوم)

  برخی تکنیک های به کار گرفته شده جهت بهبود کیفیت تصاویر (قسمت دوم)
  موقعیتهای نظارتی مختلف باعث به وجود آمدن شرایط نوری دشوار خواهند شد. یکی از شرایط حساسی زمانی است که در یک تصویر تغییرات نوری زیادی به طور همزمان سرعت می گیرد که به محدوده ی دینامیکی گسترده یا DR) مربوط میشود. شرایطی
 • برخی تکنیک های به کار گرفته شده جهت بهبود کیفیت تصاویر (قسمت اول)

  برخی تکنیک های به کار گرفته شده جهت بهبود کیفیت تصاویر (قسمت اول)
  Sense-up یا DSS یک فن آوری پردازش تصویری است که به کاربر اجازه انتخاب سرعتهای آهسته شاتر به صورت دیجیتالی به منظور عبور نور بیشتر به دوربین مداربسته را می دهد. بنابراین حساسیت بالاتری را در شرایط نوری که فراهم می کند و توانایی دید در تاریکی تقریباً کامل و به صورت تصویر رنگی را دارد.
 • عملیات اصلی در پردازش تصویر

  عملیات اصلی در پردازش تصویر
  اختراع و پیشرفت در ساخت پردازشگرها تأثیر بسزایی در رشد و ایجاد نوآوریهای خارق العاده در افزایش کیفیت دوربین های مداربسته داشته است و بی شک در صورت نبود این پردازنده های بسیاری از عملیات دوربین های مداربسته امروزه ناممکن بود. در این قسمت سعی شده است.
 • عملیات اصلی در پردازش تصویر دوربین مداربسته

  عملیات اصلی در پردازش تصویر دوربین مداربسته
  در ابتدا لازم است چند مشخصه و ویژگی مهم در خصوص تصویر و کیفیت آن ارائه شود تا دید روشنی از اهداف به کارگیری پردازنده ها و پردازش تصویر حاصل شود که در نبود این فن آوری امکان دستیابی به این سطح از کیفیت میسر نبود.
 • اشباع و سطح سفیدی دوربین مداربسته

  فوتوسایتها را می توان مانند سطل هایی فرضی کرد که فوتون ها را، انگار که آب باشند، در خود نگه میدارند. بنابراین اگر سطلی بیش از حد پر شود، سرریز می کند. فوتوسایتی که سرریز کند به اصطلاح اشباع می شود و نمی تواند فوتون های ورودی اضافی را تشخیص دهد. این تعریف سطح سفیدی دوربین مداربسته است.
 • روشنایی و انعکاس نور در تصویر دوربین مداربسته

  شدت نور به دو صورت نور مستقیم و انعکاسی معنا می شود که هر دو بر گستره پویای صحنه اثر گذارند. صحنه هایی با تغییرات انعکاسی بالا، مانند اشیا سیاه در کنار انعکاسی شدید، در واقع گستره پویای بالاتری نسبت به صحنه هایی که گوناگونی نورهای مستقیم بزرگ در آنهاست، دارند.
 • گستره پویا و با دامنه دینامیک تصویر در دوربین مداربسته

  نسبت بین حداکثر و حداقل شدت نور قابل اندازه گیری سیاه و سفید را گستره پویا و یا دامنه دینامیک مینامند. در دنیای واقعی، سیاه یا سفید واقعی هیچگاه یافتنی نیستند و تنها درجات مختلف شدت نور منبع و انعکاسی سوژه وجود دارند. به همین سبب مفهوم گستره پویا پیچیده تر می شود
 • حداقل میزان روشنایی تصاویر در دوربین مداربسته

  در واقع حداقل چگالی نوری است که از شی مورد نظر باید تابیده شود تا دوربین مداربسته به تواند از آن تصویر مناسبی ارایه دهد. واحد سنجشی روشنایی بر حسب لوکس است و هر لوکس در واقع میزان روشنایی یک متر مربع از سطحی است که شدت نوری برابر یک لومن بر آن تابیده شود.