کدهای برنامه ریزی سانترال

کدهای برنامه ریزی سانترال : برای تنظیم سانترال کم ظرفیت پاناسونیک مدل TES824 و TEM824  ابتدا گوشی تلفن ۷۷۳۰ را به JACK01  وصل کنید و سپس دکمه PROGRAM و * و # را فشار دهید در این مرحله با استفاده از مدهای زیر سانترال را برنامه ریزی کنید و در آخر برای ذخیر از دکمه STOR استفاده کنید.

علاقه مندان برای شرکت در کلاس آموزشی سانترال می توانند از منو ثبت نام مراحل اولیه ثبت نام خود را انجام دهند این دوره ها به صورت تئوری و عملی برگذار می گردد برای اطلاع از سرفصل های تلفن سانترال کلیک کنید

کدهای برنامه ریزی سانترال

کدهای برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت پاناسونیک

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۰۰= تنظیم تاریخ و ساعت

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۰۱= ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۰۲= رمز عبور سیستم (PASSWORD)

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۰۳= تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۰۴= تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسولDSS

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۰۵= (انتقال سریع مکالمه با استفاده از دکمه DSS(فقط با فشار دادن یک دکمه

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۰۶= نحوه تغییر سرویس شیفت Day / Night / Lunch

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۰۷= زمان سرویس شیفت Day / Night / Lunch

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۰۸= تعیین و واگذاری اپراتور

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۰۹= تعیین و واگذاری شماره داخلی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۱۰= انتخاب چگونگی نمایش ساعت بر روی صفحه نمایش تلفن ها

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۱۱= واگذاری نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۰۱۲= تغییر کدهای ویژه سیستم

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۰۰= فعال کردن گروه جستجو

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۰۱= نوع جستجو

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۰۲= تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی مدل KX-TVP75/KX-TVP100

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۰۳= اضافه کردن سیگنال های تون(DTMF)

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۰۴= چگونگی هلد کردن و انتقال دادن مکالمه با تلفن های معمولی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۰۵= صدای بوق شنیده شدن حالت کنفرانس

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۰۶= وجود یا عدم وجود صدای بوق تائید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۰۷= فعال یا غیر فعال کردن دریافت کننده های سیگنال های تون برای تست کردن سیگنال های تون

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۰۸= فعال یا غیر فعال کردن دکمه FLASHبرای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۰۹= چگونگی حالت نشان دهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن ، ثابت یا چشمک زن برای همه

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۱۰= تنظیم چگونگی کارکرد دکمه FLASH

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۱۱= انتخاب موزیک هلد – داخلی یا خارجی یا تون

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۱۲= تنظیم چگونگی کار نشاندهنده دکمه کنسول DSS

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۱۳= انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۱۴= انتخاب زمان وقفه ما بین دفعات تکرار اتوماتیک

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۱۵= انتخاب الگوی زنگ خوردن تلفن اختصاصی پاناسونیک در هنگام تماس داخلی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۱۶= انتخاب الگوی برنامه کنفرانس

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۱۷= وجود یا عدم وجود صدای بوق تائید در هنگام استفاده از برنامه جواب به زنک خوردن داخلی دیگر

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۱۸= محدودیت در ارسال سیگنلا های پالس

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۱۹= تکرار آخرین شماره تلفن گرفته شده با سیستم تون ، پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۲۰= تغییر فرکانس زنگ برای تلفن های معمولی

کدهای برنامه ریزی سانترال شماره ۱۲۱= انتخاب کد دسترسی به خطوط شهری

کد برنامه ریزی سانترال شماره۱۲۲= فعال کردن چرخش اتوماتیک برای دسترسی به مسیر ارزان مکالمه

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۱۲۳= نصب شکست سیگنال پالس

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۱۲۴= انتخاب نوع زنگ خوردن تلفن تک خطی معمولی

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۱۲۶= تنظیم امکان برقرار کردن یک مکالمه داخلی،فقط با فشار دادن دکمه DSSمربوط به آن داخلی بر روی کنسولDSS  و یا بر روی تلفن

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۱۲۷= فعال کردن جواب دادن گروهی به زنگ خوردن یک داخلی

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۰۰= تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۰۱= تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۰۲= تنظیم زمان شروع فرستادن مکالمه به داخلی دیگر ، در صورت جواب داده نشدن به مکالمه

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۰۳= تنظیم زمان تاخیر برای برنامه “شماره گیری ساده فقط با برداشتن گوشی”

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۰۴= تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۰۵= تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به – خط شهری

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۰۶= زمان شروع شماره گیری

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۰۷= انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی

برنامه ۲۰۸= حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره ۳۰۶

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۱۰= تنظیم زمان سیگنال های تون

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۱۱= تعیین اینکه خط شهری پس از تصادف ،در صورت عدم شماره گیری قطع شود یا نه

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۱۲= تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلی هایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۲۱۳= تنظیم شناسایی فاصله بین سیگنال های زنگ فرستاده شده از مرکز مخابرات

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۳۰۱= محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۳۰۲ الی ۳۰۵= محدودیت شماره گیری- تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار ۲ الی ۵ محدود شوند(صفر و دو صفربند)

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۳۰۶= محدودیت شماره گیری – کدهای استثنائی

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۳۰۹= واگذاری شماره تلفن های اضطراری

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۳۱۰= کدهای اعتباری

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۳۱۱= برنامه قرار دادن اتوماتیک مکث بین کد شهرستان و یا خارج از کشور ، قبل از شماره تلفن

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۳۱۲= محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار برای داخلی که قفل الکترونیکی شده

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۴۰۰= وصل کردن خط شهری به سیستم

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۴۰۱= تعیین سیستم شماره گیری

کد برنامه ریزی سانترال شماره شماره۴۰۲= تنظیم سرعت سیگنال های پالس

کد برنامه ریزی سانترال شماره ه۴۰۳= واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی

کد برنامه ریزی سانترال شماره ه۴۰۴= تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۴۰۵ الی ۴۰۷= تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت های Day / Night / Lunch

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۴۰۸ الی ۴۱۰= تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت های Day / Night / Lunch

کد برنامه ریزی سانترال شماره ۴۱۱ الی ۴۱۳= تعیین و واگذاری زمان شروع زنگخوردن داخلی و یا داخلیهای که امتیاز زنگ خط شهری دارند

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره۴۱۴ الی ۴۱۶= تعیین و واگذاری نحوه وصل شدن خطوط شهری به سیستمها و حالتهای مختلف در شیفتهای Day / Night / Lunch

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۴۱۷= تنظیم زمان مکث

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۴۱۸= تنظیم زمان FLASH

برنامه شماره۴۱۹= تعیین خطوط شهری که با کد دسترسی اتوماتیک به خطوط شهری قابل تصرف باشند

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۴۲۰= تعیین حداقل زمان سیگنال CPC

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۴۲۱= تعیین فعال بودن یا نبودن سیگنال CPCبرای تلفن کننده از داخل

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۴۲۲= تعیین زمان قطع خط شهری

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۴۲۳= تعیین نحوه زنگ خوردن خط شهری

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۰۰= فعال یا غیر فعال بودنکدهای خاص در سیستم DISA

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۰۱= ذخیره کردن کدهای خاص برای داخلیها در سیستم دیزا به حالت With AA

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۰۲= انتخاب حالت پیغام بیرون رونده(OGM)

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۰۳= وصل کردن فکس

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۰۴= تنظیم زمان تاخیر در جواب گوی دیزا

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۰۵= تنظیم زمان انتظار، پس از پخش شدن پیغام

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۰۶= تنظیم حالت کار دیزا در زمان مشغول بودن داخلی مقصد در سیستم دیزا

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۰۷= تنظیم حالت کار دیزا،وقتی که سیستم مقصد به مکالمه وصل شده جواب نمی دهد

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۰۸= تنظیم مدت زمانی که دیزا قبل از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد می شود

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۰۹= تنظیم مدت زمانی که دیزا بعد از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد بعدی می شود

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۱۰= تنظیم حالت کار دیزا در زمانی در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن پیغام ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی،هیچ شماره ای نگیرد

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۱۱= تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۱۲= ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۱۳= سیگنال مخصوص کشف سیگنالهای تون در سیستم دیزا

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۱۴= شناسای تون (صدا) مخصوص فکس

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۱۵= تنظیم زمان قطع مسیر برای سیستم دیزای داخلی

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۱۶= تعیین و واگذاری داخلیهایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری را به آنها وصل کند

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۱۷= تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۱۸= انتخاب وجود و یا عدم وجود صدای بیب پس از وارد کردن کد امنیتی

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۱۹= تنظیم فاصله زمانی بین لحظه ورود خط و شروع پخش پیغام ضبط شده

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۲۰= تعیین گروه UCD

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۲۱= تعیین مدت زمان انتظار سیستم برای آزاد شدن یکی از داخلیهای گروه UCD

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۲۲= تنظیم فاصله زمانی پخش پیغام ضبط شده

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۲۳= تعیین تکلیف خط ، وقتی که همه داخلیهای درون سیستم UCDمشغول بوده و زمان انتظار سیستمUCD نیز تمام شده

برنامه شماره۵۲۴= تعیین تکلیف خط ، وقتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم UCD به خط وارد شده ، جواب ندهند

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۲۵= تنظیم زمان انتظار سیستم قبل از تغییر دادن مسیر مکالمه در حالتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم به خط جواب نداده باشند

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۵۲۶= تنظیم زمان انتظار مکالمه در داخلی که خط به آن داخلی تغییر مسیر داده باشد

کدهای تلفن سانترال پاناسونیک شماره ۶۰۰= گروه بندی داخلی ها

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۰۱ الی ۶۰۳ = تعیین کلاس کار در شیفت های Day / Night / Lunch

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۰۴= تعیین نام برای داخلی ها

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۰۵= تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری(چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۰۶= انتقال مکالمه به یک خط شهری

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۰۷= فرستادن مکالمه به یک خط شهری

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۰۸= امکان ورود به مکالمه در حال انجام(روی خط رفتن)

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۰۹= امکان لغوکردن حالت مزاحم نشوید

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۱۰= وصل کردن تلفن پارالل

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۱۱=اختصاصی دادن داخلی برای وصل کردن منشی تلفن

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۱۲= فعال کردن گوش دادن به صدای اتاق

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۱۳= فعال کردن برنامه تایمر برای داخلی ها

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۱۴= تشخیص سیگنال پالس داخلی برای سیستم

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۶۱۵= انتخاب زبان نوشتاری

کدهای سانترال پاناسونیک شماره ۷۰۰ الی ۷۰۲ =واگذاری امتیاز زنگ سیستم آیفون در ، در شیفت های Day / Night /Lunch

کدهای سانترال شماره ۳۰۳ الی ۷۰۵= واگذاری امتیاز زنگ سیستم در باز کن ، در شیفتهای Day / Night /Lunch

کدهای سانترال شماره ۷۰۶= انتخاب الگوی زنگ سیستم آیفون در

کدهای سانترال شماره ۷۰۷= انتخاب حالت فعال بودن و یا نبودن صدای بوق ، هنگامی که از طریق در بازکن به صدای اتاق گوش می کنیم

کدهای سانترال شماره ۷۰۸= مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق سیستم آیفون در بر قرار شده

کدهای سانترال شماره ۷۰۹= تنظیم مدت زمان باز بودن در

کدهای سانترال شماره ۸۰۰= ضبط جزئیات مکالمه(پیرینت گرفتن از مکالمات انجام شده)

کدهای سانترال شماره ۸۰۱= تنظیمات کاغذ پرینتر در برنامه جزئیات مکالمه

کدهای سانترال شماره ۸۰۲= انتخاب اینکه از چه نوع مکالمه ایپرینت گرفته شود (مکالمت ورودی – مکالمت خروجی و یا مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع می شود)

کدهای سانترال شماره ۸۰۳= چاپ شدن یا نشدن شماره سری ذخیره شده در برنامه ۰۰۱ و یا شماره های ذخیره شده در حافظه شخصی تلفن

کدهای سانترال شماره ۸۰۴= انتخاب یا حذف مواردی که باید چاپ شود

کدهای سانترال شماره ۸۰۵= انتخاب این که کدهای اعتباری چاپ شود یا فقط به صورت علامت نشان داده شوند

کدهای سانترال شماره ۸۰۶ = تعیین زبان نوشتاری در چاپ جزئیات مکالمه

کدهای سانترال شماره ۹۰۰= تنظیمات آیدی کالر

کدهای سانترال شماره ۹۱۰= تنظیمات نمایش شماره تلفن تماس گیرنده

کدهای سانترال ۹۹۸= ورژن ROM دستگاه

کدهای سانترال ۹۹۹= پاک کردن اطلاعات سیستم(برگشتن به حالت پیش فرض اولیه)

مطالب مرتبط: