Slide background

آموزش طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی

آموزش همراه با فعالیت کاملا عملی

مطابق استانداردهای جهانی

مطابق استاندارد های سازمان فنی و حرفه ای کشور

قیمت1.400,000 تومان

ارئه مدرک فنی و حرفه ای

تعداد پیکسل های حسگر در دوربین مداربسته

به طور معمول هر پیکسل تصویربر مبنای اندازه جایگاه آن پیکسل استوار است. برای مثال، یک تصویرپنج مگاپیکسلی دارای پنج میلیون پیکسل است که تعداد پیکسل اطراف سطح موثر حسگر را نیز باید در نظر گرفت. تعداد کل پیکسل ها نشان دهنده ی تعداد پیکسل هایی است که روی یک حسگر وجود دارد. گاهی اوقات دوربینی به عنوان نمونه سه مگاپیکسلی قادر به ایجاد تصویرشش مگاپیکسلی است. در این موارد دوربین مداربسته شش میلیون پیکسل از اطلاعات را که بر پایه ی سه میلیون پیکسل موثر حسگر استوار است را برآورد می کند. البته بدیهی است که با افزایش پیکسل ها بعد از ثبت تصویر، جزئیاتی که هنگام عکاسی ثبت نشدهاست. در تصویر ایجاد نخواهد شد.

تعداد پیکسل های حسگر در دوربین مداربسته

مطالب مرتبط

آموزش های مرتبط :

[insert_php]
include ‘RightColumn.php’;
[/insert_php]