انواع PLCهای S7-400 زیمنس

پی ال سیS7-400  زیمنس به دلیل رنج گسترده CPUها ، ظرفیت‌های ارتباطی بالا همچنین وجود کنترلرهای ایمن در برابر خطا برای انواع کاربردها در اتوماسیون از مقیاس‌های متوسط تا بزرگ مناسب هستند. پی ال سی های S7-400 دارای ویژگی hot swapping هستند به این معنی که ماژول‌های سیگنال می‌توانند حین کار CPU و بدون ایجاد توقف در اجرای برنامه های آن، به سیستم اضافه شوند و یا تعویض گردند. نوآوری دیگری که در طراحی PLCهای S7-400 وجود داشت این بود که این PLCها دارای دو CPU از یک مدل روی رک خود هستند و در صورت بروز خطا در کار CPU اول، CPU دوم وارد مدار می‌ شود بدون آنکه توقف یا اختلالی در کار کل سیستم ایجاد شود. این PLC ها در سری‌های استاندارد، ایمن در برابر خطا(Failsafe)  و سری H  عرضه می شوند که در ادامه به بررسی مشخصات فنی انواع CPUهای S7-400 می پردازیم:

CPUهای استاندارد پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 412-1 زیمنس

CPU 412-1  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۲۲۸KB حافظه رم است که از این مقدار ۱۴۴KB مربوط به  برنامه و ۱۴۴KB مربوط به  داده است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۷۵میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و یک اسلات برای کارت حافظه هستند. مدل CPU 412-1  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۲۵*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 412-2 زیمنس

CPUهای استاندارد پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 412-2 پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۵۱۲KB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۷۵میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و رابط DP شبکه PROFIBUS اضافی است و یک اسلات برای کارت حافظه دارد. مدل CPU 412-2  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۲۵*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 412-2 PN زیمنس

انواع PLCهای S7-400 زیمنس

CPU 412-2 PN پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۱MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۷۵میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و ۲ port شبکه PROFINET اضافه است و یک اسلات برای کارت حافظه دارد. مدل CPU 412-2 PN  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۲۵*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 414-2  زیمنس

CPU 412-2 PN پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۱MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۴۵میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است و یک اسلات برای کارت حافظه دارد. مدل CPU 414-2  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۲۵*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 414-3 زیمنس

CPU 412-3 پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۲٫۸MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۴۵میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و ۲ رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و یک اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدل CPU 414-3  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۵۰*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 414-3 PN/DP زیمنس

CPUهای استاندارد پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 412-3 PN/DP پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۲٫۸MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۴۵میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه و رابط شبکه PROFINET اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و یک اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدل CPU 414-3 PN/DP  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۵۰*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 416-2 زیمنس

CPU 416-2 پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۵٫۶MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۳میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه دارد. مدلCPU 416-2  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۲۵*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 416F-2 زیمنس

CPU 416F-2 پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۵٫۶MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۳میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه دارد. مدلCPU 416F-2  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۲۵*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 416-3 زیمنس

CPU 416-3 پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۱۱٫۲MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۳میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و ۲رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و یک اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدلCPU 416-3  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۵۰*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 416-3 PN/DP زیمنس

CPU 416-3 PN/DP پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۱۱٫۲MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۳میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه و رابط شبکه PROFINET اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و یک اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدلCPU 416-3 PN/DP  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۵۰*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 416F-3 PN/DP زیمنس

CPU 416F-3 PN/DP پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۱۱٫۲MB حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۳میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه و رابط شبکه PROFINET اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و یک اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدلCPU 416F-3 PN/DP  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۵۰*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPU 417-4  زیمنس

CPU 417-4 پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۳۰MB  حافظه رم است که نصف آن برای برنامه و نصف دیگر برای داده در نظر گرفته شده‌است. سرعت اجرای هر بیت ۰٫۰۳میکرو ثانیه است. دارای رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI و ۳ رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه است. یک اسلات برای کارت حافظه و دو اسلات برای ماژول IF اضافه دارد. مدلCPU 417-4  پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ابعاد ۵۰*۲۹۰*۲۱۹  است.

CPUهای ایمن در برابر خطا(Failsafe) پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 414F-3PN/DP زیمنس

CPU 414F-3PN/DP پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۴MB  حافظه رم، یک رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS قابل جابه‌جایی ، یک رابط شبکه PROFINET با دو port است . مدل CPU 414F-3PN/DP یک اسلات برای کارت حافظه دارد.

CPU 416F-2 زیمنس

CPUهای ایمن در برابر خطا(Failsafe) پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 416F-2پی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۵٫۶MB  حافظه رم، رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه یک اسلات برای کارت حافظه است.

CPU 416F-3PN/DP زیمنس

CPU 416F-3PN/DPپی ال سی S7-400 زیمنس دارای ۱۱٫۲MB  حافظه رم، رابطDP  مستر شبکه PROFIBUS/MPI ، رابط DP شبکه PROFIBUS اضافه و رابط شبکه PROFINET اضافه است. یک اسلات برای برای ماژول‌  IF اضافه و یک اسلات برای کارت حافظه است.

CPUهای سری ۵H یا (High-availability) پی ال سی S7-400 زیمنس

تمامی CPUهای سری ۵H، یک رابط DP شبکه PROFINET، یک رابط DP شبکه PROFIBUS/MPI، دو رابط برای ماژول‌های سنکرون ساز و یک رابط شبکه PROFINET با دو سوئیچ port دارند. شکل ظاهری مشابهی دارند و ابعاد آنها ۵۰*۲۹۰*۲۱۹ است. این CPUها از نظر میزان حافظه کاری و سرعت اجرای دستورات با هم تفاوت دارند که در ادامه میزان آنها برای هر مدل بیان شده است.

CPUهای سری 5H یا (High-availability) پی ال سی S7-400 زیمنس

CPU 412-5H

حافظه:   ۱MB که از این مقدار ۰٫۵MB برای حافظه و ۰٫۵MB برای داده‌ها است.

زمان اجرای هر بیت: ۳۱٫۲۵ ns

CPU 414-5H

حافظه:   ۴MB که از این مقدار ۲MB برای حافظه و ۲MB برای داده‌ها است.

زمان اجرای هر بیت: ۱۸٫۷۵ns

CPU 416-5H

حافظه:   ۱۶MB که از این مقدار ۶MB برای حافظه و ۱۰MB برای داده‌ها است.

زمان اجرای هر بیت: ۱۲٫۵ns

CPU 417-5H

حافظه:   ۳۲MB که از این مقدار ۱۶MB برای حافظه و ۱۶MB برای داده‌ها است.

زمان اجرای هر بیت: ۷٫۵ns

مطالب مرتبط:

آموزش های مرتبط :