انواع PLCهای S7-1200 زیمنس

انواع PLCهای S7-1200 زیمنس در دسته PLCهای پایه این شرکت قرار دارند. برای توسعه این PLCها، بردهای سیگنال SB و ماژول های سیگنال SM وجود دارند که می‌توانند با یکپارچه شدن با CPU و بدون تغییر دادن ابعاد PLC امکان افزایش تعداد ورودی/خروجی های دیجیتال و آنالوگ را فراهم آورند.این PLCها در دو سری استاندارد و ایمن در برابر خطا عرضه می‌شوند که در ادامه به بررسی مشخصات فنی تک تک آنها پرداخته می‌شود:

CPUهای استاندارد PLCهای S7-1200 زیمنس

CPU 1211C زیمنس

CPUهای استاندارد PLCهای S7-1200 زیمنس

ظرفیت حافظه‌ی CPU1211C پی ال سی S7-1200 زیمنس ۵۰KB است. ۱۰ ورودی/خروجی یکپارچه شامل ۶ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۴ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۴ خروجی رله‌ایی دارد. CPU1211C پی ال سی S7-1200 همچنین دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج ۰-۱۰ ولت است. در سه نوع DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و  DC/DC/RLY وجود دارد.  CPU1211C پی ال سی S7-1200 را می توان با یک کارت (SB)  و حداکثر یک ماژول CM توسعه داد. این مدل CPU سه شمارشگر با  فرکانس کاری ۱۰۰kHz نیز دارد.

CPU 1212C زیمنس

انواع PLCهای S7-1200 زیمنس

ظرفیت حافظه‌ی CPU1212C پی ال سی S7-1200 زیمنس ۷۵KB است. ۱۴ ورودی/خروجی یکپارچه شامل ۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۶ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۶ خروجی رله‌ایی دارد. CPU1212C پی ال سی S7-1200 همچنین دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج ۰-۱۰ ولت است. در سه نوع DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و  DC/DC/RLY وجود دارد.  CPU1212C پی ال سی S7-1200 را می توان با یک کارت  (SB) ، دو ماژول SM و حداکثر ۳ ماژول  CM توسعه داد. CPU 1212C پی ال سی S7-1200 زیمنس ۴ کانتر شامل ۳ کانتر  ۱۰۰kHz و یک کانتر با فرکانس ماکزیمم  ۳۰kHz دارد.

CPU 1214C زیمنس

CPU 1214C زیمنس

ظرفیت حافظه‌ی CPU1214C پی ال سی S7-1200 زیمنس ۱۰۰KB است. ۲۴ ورودی/خروجی یکپارچه شامل ۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۱۰ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۱۰ خروجی رله‌ایی دارد. CPU1214C پی ال سی S7-1200 همچنین دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج ۰-۱۰ ولت است. در سه نوع DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و  DC/DC/RLY وجود دارد. CPU1214C پی ال سی S7-1200 را می توان با یک کارت (SB) ، ۸  ماژول SM و حداکثر ۳ ماژول CM توسعه داد. CPU 1214C پی ال سی S7-1200 زیمنس ۶ کانتر سریع شامل ۳ کانتر  ۱۰۰kHz و ۳ کانتر با فرکانس ماکزیمم  ۳۰kHz دارد.

CPU 1215C زیمنس

ظرفیت حافظه‌ی CPU1215C پی ال سی S7-1200 زیمنس ۱۲۵KB است. ۲۴ ورودی/خروجی یکپارچه شامل ۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۱۰ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۱۰ خروجی رله‌ایی دارد. CPU1215C پی ال سی S7-1200 همچنین دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج ۰-۱۰ ولت و دو خروجی آنالوگ یکپارچه ۱۰ بیتی با رنج ۰-۲۰ میلی آمپر است. در سه نوع DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و  DC/DC/RLY وجود دارد. دارای دو رابط اترنت یکپارچه است. CPU1215C پی ال سی S7-1200 را می توان با یک کارت (SB) ، ۸ ماژول SM و حداکثر ۳ ماژول CM توسعه داد. CPU 1215C پی ال سی S7-1200 زیمنس ۶ کانتر شامل ۳ کانتر  ۱۰۰kHz و ۳ کانتر با فرکانس ماکزیمم  ۳۰kHz دارد.

CPU 1217C زیمنس

ظرفیت حافظه‌ی CPU1217C پی ال سی S7-1200 زیمنس ۱۵۰KB است. ۲۴ ورودی/خروجی یکپارچه شامل ۱۰ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۴ ورودی ۱٫۵ ولت تفاضلی، ۶ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۴ خروجی ۱٫۵ ولت تفاضلی دارد. CPU1215C پی ال سی S7-1200 همچنین دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج ۰-۱۰ ولت و دو خروجی آنالوگ یکپارچه ۱۰ بیتی با رنج ۰-۲۰ میلی آمپر است. در مدل DC/DC/DC  وجود دارد. CPU1217C پی ال سی S7-1200 را می توان با یک کارت (SB) ، ۸ ماژول SM و حداکثر ۳ ماژول  CM توسعه داد. CPU 1217C پی ال سی S7-1200 زیمنس می‌توانند ۴ قطار پالس خروجی با فرکانس  تا ۱MHz داشته باشند. از دیگر امکانات CPU1217C پی ال سی S7-1200 ، دو رابط اترنت یکپارچه و درایور خط ورودی/خروجی (۱MHz-1.5v) است.

CPUهای ایمن در برابر خطا PLCهای S7-1200 زیمنس

CPU 1212FC زیمنس

CPUهای ایمن در برابر خطا PLCهای زیمنس S7-1200

ظرفیت CPU 1212FC پی ال سی S7-1200 زیمنس ۱۰۰KB است در دو مدل DC/DC/DC  و  DC/DC/RLY عرضه می‌شود. دارای ۱۴ ورودی/خروجی یکپارچه شامل ۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۶ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۶ خروجی رله‌ایی و دو ورودی آنالوگ ۱۰ بیتی استاندارد یکپارچه۰-۱۰  ولت است.  با ماژول‌های I/O مربوط به CPUهای استاندارد و ایمن در برابرخطا (یک کارت (SB)، حداکثر دو ماژول SM و حداکثر ۳ ماژول  CM) قابل توسعه هستند. دارای ۴ کانتر (سه کانتر ۱۰۰kHz و یک کانتر با فرکانس نهایتا ۳۰kHz ) است.

CPU 1214FC زیمنس

ظرفیت CPU 1212FC پی ال سی S7-1200 زیمنس ۱۲۵KB است در دو مدل DC/DC/DC  و  DC/DC/RLY عرضه می‌شود. دارای ۲۴ ورودی/خروجی استاندارد یکپارچه شامل ۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۱۰خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۱۰ خروجی رله‌ایی و دو ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه ۰-۱۰ ولت است.  با ماژول‌های I/O مربوط به CPUهای استاندارد و ایمن در برابرخطا (یک کارت SB، حداکثر ۸ ماژول SM استاندارد یا fail-safe  و حداکثر۳ ماژول CM) قابل توسعه هستند. دارای ۶ کانتر  (سه کانتر با فرکانس کاری نهایتا ۱۰۰kHz و سه کانتر با فرکانس نهایتا ۳۰kHz ) است.

CPU 1215FC زیمنس

ظرفیت CPU 1212FC پی ال سی S7-1200 زیمنس ۱۵۰KB است در دو مدل DC/DC/DC  و  DC/DC/RLY عرضه می‌شود. دارای ۲۴ ورودی/خروجی استاندارد یکپارچه شامل ۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۱۰خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۱۰ خروجی رله‌ایی و دو ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه ۰-۱۰ ولت  و دو خروجی آنالوگ استاندارد ۰-۲۰ میلی آمپر است.  با ماژول‌های I/O مربوط به CPUهای استاندارد و ایمن در برابرخطا (یک کارت SB، حداکثر ۸ ماژول سیگنال استاندارد یا fail-safe (SM) و حداکثر۳ ماژول  CM قابل توسعه هستند. دارای دو رابط اترنت و ۶ کانتر شامل سه کانتر با فرکانس نهایتا ۱۰۰kHz و سه کانتر با فرکانس نهایتا ۳۰kHz است.

مطالب مرتبط:

آموزش های مرتبط :